Pagsasalin ng katwiran: isang sanggunian sa mga karapatan ng mga katutubo = Translating justice :a handbook on indigenous people's rights /

Pagsasalin ng katwiran: isang sanggunian sa mga karapatan ng mga katutubo = Translating justice :a handbook on indigenous people's rights / Raymond Marvic C. Baguilat, LL.M, editor. - xvii, 323 pages 25 cm.

9789711505295


Indigenous peoples--Civil rights--Philippines.
Indigenous peoples--Legal status, laws, etc.--Philippines.

KPM 2107 M56 / P34 2021